สัตว์ป่าประเทศไทย

สัตว์ป่า

ในประเทศไทยมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่หลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็น สัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชอบอาศัยอยู่ในป่าลึกและยังมีสัตว์ป่าหลากหลายพันธุ์ที่อาศัยอยู่นั้นหมายความว่า ป่าไม้ของประเทศไทยเรายังมีความอุดมสมบูรณ์แต่ยังมีสัตว์บางชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากและมีหลายสาเหตุที่ท ำให้เกิดการสูญพันธุ์ไม่ว่าจะทางธรรมชาติหรือเพราะมนุษย์ต่างแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้สัตว์หายากกำลังจะสูญหายไป

สัตว์ป่าไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์

สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่ ลิ่น เต่ามะเฟือง นกแต้วท้องดำ พะยูน นกชนหิน มหิงสา สัตว์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสัตว์ที่หาได้ยากมากเพราะสัตว์เหล่านี้จะชอบอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำทะเลที่ลึกหรือในป่าที่ลึกเป็นต้นสัตว์พวกนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์มากในประเทศไทยดังนั้นจึงมีมาตราการรักษาป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์สงวนและมีข้อกฎหมาย คุ้มครองสัตว์ป่าสงวนเพื่อมิให้ใครทำร้ายหรือคิดค้าขายได้

สัตว์ประจำชาติไทย

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนาดลำตัวใหญ่มากเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากและน่าเกรงขามและยังได้เป็นสัตว์ไทยคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยอีกด้วย เพราะในสมัยประวัติศาสตร์อดีตที่นานมาแล้วช้างไทยของเราได้รับเลือกเป็นสัตว์นักรบคู่กับพระมหากษัตริย์ เพราะเมื่อใดที่มีการออกรบพระมหากษัตริย์เราจะใช้ช้างเป็นพหนะในการออกรบทำศึกและ ทำให้ได้รับชัยชนะมาอยู่หลายครั้ง และยังได้รับการตั้งแต่ชื่อและตำแหน่งเป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยเลยก็ว่าได้ ในสมัยก่อนช้างไทยยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ มงคลของบ้านเมืองเพราะมีความน่ารัก ฉลาด แสนรู้ รู้จักคนไม่ทำร้ายคน.และสามารถอยู่ร่วมกับคนได้ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอีกด้วยและยังสามารถใช้งานได้อีกหลากหลายประโยชน์แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยยุค สมัยที่ต่างกันออกไปช้างไม่ค่อยมีบทบาทมากหนักสำหรับยุคปัจจุบันนี้.เราจึงมักจะเห็นควาญช้างนำช้างมาเดินตามถนน เพื่อเป็นการหารายได้ของพวกเขาอีกทางหนึ่งแต่การทำแบบนี้ไม่ดีต่อช้างไทยเรา เลยบางที่ใช้ช้างเป็นพหนะในการทำอาชีพ หรือบางที่ก็จะเห็นช้างอยู่ในสวนสัตว์หรือโชว์การแสดงนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้จำนวนช้างไทยในตอนนี้ลดน้อยลงไปเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตจะ เห็นถึงความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามช้างไทยก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราอยู่ดี

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนแบบไหนล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกและเจ็บปวดเป็นเหมือนดังเช่นมนุษย์ทุกคนควรที่จะรักษาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูได้รู้ว่าประเทศไทยเราก็ยังมีสัตว์แบบนี้อยู่ในประเทศ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราที่ยังมีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยเรายังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องสัตว์ป่าของเราไว้ ในอนาคตสัตว์ป่าที่หายากของประเทศไทยเราก็คงจะเป็นเพียงแค่ตำนานที่มีไว้แค่เล่าขานให้รุ่นลูกรุ่นหลานฟังเมื่อทราบเช่นนี้แล้วเราต้องช่วยกันปกป้องดูแลอนุรักษ์สัตว์